กลุ่มสัตว์และแมลง

31เต่าปูลู_resize

การมีอยู่ของเต่าปูลูในบริเวณป่าต้นน้ำแสดงให้เห็นถึงความสะอาดของแหล่งน้ำธรรมชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้…

0S0A5732_resize

ติดตามสถานะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย…

270T_resize

รู้กันรึเปล่าว่าผีเสื้อสามารถพบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผีเสื้อที่ออกมาโบยบินท่ามกลางความมืดในตอนกลางคืนเหล่านี้กัน…

เหยี่ยวปีกแดง_resize
เต่านา_resize
ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง เพศผู้_resize

ชนิดพันธุ์หายาก ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา…

resize

สถานภาพแมลงของพื้นที่ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย ปี 2560

มวนเขียวข้าว

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

149

-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ….

se

-สถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มีแมลง 2 ชนิด
-สถานภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ…..