กลุ่มสัตว์และแมลง

IMG_4950

ข้อมูลสถานภาพแมลงในป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎ์ธานี

13._resize

ข้อมูลสถานภาพสัตว์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Kallima limborgii Moore

ทำความรู้จักกับแมลงห้ามนำเข้าส่งออกที่พบในพื้นที่ป่าภาคเหนือ…

IMG_4950

ทำความรู้จักกับแมลงรุกรานต่างถิ่นที่สำรวจพบในพื้นที่ภาคเหนือ…

iucn แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน

ติดตามสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในกลุ่มแมลงที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ

349_1384748169

พบกับแมลงคุ้มครองที่พบในพื้นที่ภาคเหนือ จากการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพได้ในเว็บไซต์กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้…

ins-LP-1

ติดตามสถานภาพของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ได้ที่…

700pix

ติดตามสถานภาพสัตว์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ได้ที่…

01-11-62-1

“สกุลผีเสื้อกลางคืนเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA โดยตั้งชื่อสกุลเพื่อให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …

31เต่าปูลู_resize

การมีอยู่ของเต่าปูลูในบริเวณป่าต้นน้ำแสดงให้เห็นถึงความสะอาดของแหล่งน้ำธรรมชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาไว้…