กลุ่มพืช

_resize

พบกับความงามของเหล่าดอกไม้ที่ผลิบานอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาดูกันว่าแต่ละชนิดจะพบได้ช่วงไหนบ้างนะ…

0S0A1286_resize

ข้อมูลสถานภาพพืชในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_2411

ติดตามสถานภาพพืชในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ได้ที่นี่…

0S0A5732_resize

ติดตามสถานะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย…

เอื้องสามปอยดง

สถานภาพพืชพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา ปี 2559

ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง เพศผู้_resize

ชนิดพันธุ์หายาก ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา…

lp

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

nw

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
• พืชหายาก 7 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

2

ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 2 ชนิด…

Orchid