กลุ่มพืช

IMG_2411

ติดตามสถานภาพพืชในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ได้ที่นี่…

0S0A5732_resize

ติดตามสถานะชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย…

เอื้องสามปอยดง

สถานภาพพืชพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา ปี 2559

ด้วงกว่างดาวหนามขาตรง เพศผู้_resize

ชนิดพันธุ์หายาก ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา…

lp

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย จังหวัดลำปาง
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

nw

ป่าแม่วงก์-แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
• พืชหายาก 7 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 1 ชนิด…

2

ป่าแม่คำมี จังหวัดแพร่
• พืชหายาก 4 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 2 ชนิด…

Orchid
crop

ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบพรรณพืช 426 ชนิด
• พืชหายาก 2 ชนิด
• พืชใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด
• พืชตามอนุสัญญา CITES 5 ชนิด…

Cycas siamensis Miq

พบพืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ (IUCN(1994-2001)) จำนวน 1 ชนิด คือ ปรงเหลี่ยม