สาระน่ารู้

02-11-59-01

พบเป็ดหงส์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษมีหงอนรูปครึ่งวงกลมบนจะงอยปาก บนโขดหินขณะถูกแหเก่าพันตัว จึงช่วยเหลือและนำมาเลี้ยงไว้ในกรง

19-10-59-2
ulut

ไอยูซีเอ็น ขยับสถานะ “อุรังอุตังบอร์เนียว” ขึ้นอีก 1 ขั้น เป็น “เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์”…

09-06-59-02

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4

ล่าสุดคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเข้าสู่ครม. เพิ่ม “วาฬบรูด้า-วาฬโอมูระ-ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง” เป็นสัตว์สงวนตัวที่ 16 ถึง 19

cover spider

ทีมนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกีฏวิทยาฯ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำโดย นายนรินทร์ ชมภูพวง นิสิตระดับปริญญาเอก ได้ค้นพบ “แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน”

cover Lichen vol3

ไลเคนอีกสกุลหนึ่งที่พบได้ในป่าดิบเขา ได้แก่ ไลเคนฟองหิน (Cladonia sp.) เป็นไลเคนกลุ่มต้นไม้เล็ก…

Cover Lichen vol2

ไลเคนมือเสือ (Heterodermia sp.)

Cover Lichen vol3

ไลเคนอีกหนึ่งสกุลที่พบได้บ่อยในป่าเต็งรัง คือสกุล Graphis เป็นไลเคนกลุ่มฝุ่นผง(crustose)แทลลัสส่วนมากมีสีเทา

Cover Lichen vol2

ร้อยเหรียญ (Lecanora sp.) เป็นอีกสกุลหนึ่งของไลเคนที่พบได้บ่อยบนเปลือกไม้ในป่าเต็งรัง เป็นไลเคนกลุ่มฝุ่นผง (crustose) แทลลัสมีสีเทา-เขียว