เครือข่าย

Untitled-3-01

ได้จัดกิจกรรมปลูกเสริมพันธ์ไม้ท้องถิ่นหายากและใกล้สูญหาย โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอนุรักษ์ป่าห้วยเสนเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณป่าห้วยเสน