การจัดชุมชนและทรัพยากรฯ

7_08_20133

จากชุมชนที่เคยประสบปัญหา ‘ช่วงฤดูฝนน้ำในคลองไหลหลาก แต่ในช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำ’ ในวันนี้ชาวบ้าน ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก กลับกลายเป็นต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

nan_1_4

เมี่ยง อีกชื่อหนึ่งคือ ชาอัสสัม มีลักษณะของใบกว้างกว่า ชาจีน ชาวบ้านแถบภาคเหนือนิยมอมหรือเคี้ยวเมี่ยง ในการดำรงชีวิตประจำวัน เดินป่า และทำงานเกษตร นายวรัญญา นรินทร์ เจ้าหน้าที่ อบต. เรือง เล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพทำเมี่ยง โดยการปลูกเมี่ยงนั้นง่ายมาก

Picture18

ป่าผีดุ ป่าผีดุหรือป่าสุสาน คืออีกหนึ่งภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอที่สร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังรักและหวงแหนป่าปกาเกอะญอมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณโฉลกหรือธาตุต่างๆ มาแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันจะมีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ

Picture19

ป่าสะดือ ป่าสะดือ “เดปอทู่” คือสายใยคนกับป่าโดยแท้จริง ตั้งแต่แรกที่เด็กเกิดมาผู้เป็นพ่อจะนำรกหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกเดของเด็กใส่กระบอกไม้ไผ่ไปผูกติดไว้กับไม้ไผ่ผูกติดไว้กับไม้ใหญ่ ต้นไม้นี้เรียกว่า
“เดปอทู่” หรือ ป่าสะดือ