เทคโนโลยีพื้นบ้าน

IMG_6313

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำครัวนั้นมีหลากหลายประเภท แล้วแต่ว่าจะใช้ประกอบอาหารประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นอุ่น หุง ต้ม นึ่ง ล้วนมีอุปกรณ์ที่ใช้แตกต่างกันไป เกือบทุกครัวเรือนในชุมชนใกล้ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาจะต้องมีสิ่งนี้ “หวดนึ่งข้าว”

lumpan

เสื่อลำแพนหรือเสื่อกะลา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ในอดีคเสื่อลำแพนเป็นที่นิยมทำฝาบ้าน และเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าวชาวนามักใช้เสื่อลำแพนรองพื้นบริเวณที่ฟาดข้าว

01_12_2013_7

หากความหมายของออร์แกนิก (Organic) คือปลอดสารพิษ ประปาภูเขาจากแหล่งต้นน้ำบนเขาแม่กระทู้ของชาวบ้าน ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ก็เกิดจากกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ

IMG_1

การทำตับแฝกไว้สำหรับมุงหลังคาถือว่าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนได้นอกจากการประกอบอาชีพหลัก

Screen shot 2010-07-30 at 8.46.38 AM

เครื่องมือหากินแบบพื้นบ้านชนิดต่างๆของคนท่าสีดาป่าภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด