กลุ่มจุลินทรีย์ เห็ดรา และไลเคน

Part2

เรื่องราวความสัมพันธ์ของปลวกและเห็ดโคน มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ทำไมเห็ดโคนต้องขึ้นบริเวณที่มีจอมปลวก…สามารถหาคำตอบได้ที่นี่

Part1

เรื่องราวของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างต้นไม้และเห็ดไมคอร์ไรซาร์ (Mycorrhiza)