ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลาย

9

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

31

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านสามขา ป่าแม่จางฝั่งซ้าย ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

DSC0254

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ป่าแม่คำมี ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

3

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ วัดป่าบุรีรัตนจารย์ ป่าดงโพนทราย ตั้งอยู่ที่ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

2

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านด่านโง ป่าบ้านด่านโง ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย ทางชีวภาพป่าไม้

1

ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด ป่าอ่าวอ้ายยอ ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

Screen shot 2010-07-18 at 11.37.24 AM

ศูนย์การเรียนรู้ป่าดงภู ตั้งอยู่ที่บ้านผึ้ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ภายในศูนย์การเรียนรู้ ฯ มีนิทรรศการบริการข้อมูลความรู้ สามารถศึกษาค้นคว้า เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าดงภู โดยให้บริการแก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลโดยภาพรวมก่อนการศึกษาธรรมชาติในพื้นที่จริง