ชนิดพันธุ์ใหม่

08-23-62.2

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกในสกุลมหาพรหม ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์” จากป่าดิบแล้งบนเขาหินปูนขนาดเล็กในนครศรีธรรมราช พร้อมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งต่อไป…

01-11-62-1

“สกุลผีเสื้อกลางคืนเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA โดยตั้งชื่อสกุลเพื่อให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ …

02-15-61-01

มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด ได้แก่ ดาดดารารัศมี (Begonia fulgurata) และชาฤาษีไทรโยค (Paraboea fimbriata) ซึ่งทั้งสองเป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ…

02-16-61-01

การพบอุรังอุตังสปีชีส์ใหม่ในป่าพื้นที่ 1,000 ตารางกิโลเมตรบนเกาะสุมาตราเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีกลายนี้ การสำรวจเบื้องต้นแสดงว่า ประชากรลิงสปีชีส์นี้มีไม่ถึง 800 ตัว…

02-03-61

ค้นพบ “พืชพันธุ์ใหม่ของโลก” ที่ไม่เคยค้นพบและถูกบันทึกไว้มาก่อน บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการในชื่อว่า “พรรณนารายภูวัว” …

01-09-61-1

ค้นพบ “ช้างงาเอก” พืชชนิดใหม่ของโลก ……

11-13-60-01

อุรังอุตังสายพันธุ์ใหม่ถูกค้นพบในป่าลึก บนเกาะสุมาตรา ทางภาคตะวันตกของอินโดนีเซีย และได้กลายเป็นอุรังอุตังที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดในโลกทันที จากการเปิดเผยของคณะนักวิจัย…

11-11-60-02

นักวิจัยค้นพบปลารากกล้วย 3 สายพันธุ์ใหม่ของโลกในประเทศไทย ระบุเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของคุณภาพน้ำ และความหลากหลายระบบนิเวศน้ำจืด……

03-13-60-01

ภาพกบกลางคืน “วิชายาน” (Vijayan’s Night Frog) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “นิคติบาทราชัส พุลิวิชายานิ” (Nyctibatrachus pulivijayani) ที่มีขนาดเพียง 13.6 มิลลิเมตร (S.D. BIJU / AFP) .  ….นักวิทยาศาสตร์พบกบกลางคืนจิ๋ว 4 [...]

03-14-60-01

Dr. Caroline Sayuri Fukushima จาก Instituto Butantan ประเทศบราซิล เผยสายพันธุ์ใหม่ของแมงมุมทารันทูล่าที่ถูกค้นพบใน…