ชนิดพันธุ์ใหม่

8 7 63 1 03

กระท่าง ชนิดใหม่ของโลกที่จังหวัดน่าน

4 6 63 2 05

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบ แมลงปอเสือชนิดใหม่ของโลก

22 5 63 3 3

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ค้นพบ “จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา” ซึ่งเป็นจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลกจากพื้นที่เขาหินแกรนิต อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 5 63 2 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมค้นพบแมลงวันดูดเลือดชนิดใหม่ของที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

30 04 63 1 3

การค้นพบ พืชชนิดใหม่ ของโลก (new species) เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพืชโดยตรง ซึ่งมีบทบาทสำคัญนำไปสู่กระบวนการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2

ยังมีสัตว์น้ำในมหาสมุทรอีกหลายสปีชีส์ที่เรายังไม่รู้จัก อย่างฉลามเดินได้ซึ่งก่อนหน้าเคยถูกค้นพบแล้ว 5 สปีชีส์ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบใหม่อีก 4 สปีชีส์

12-13-62.1

นักพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานฯ ร่วมค้นพบ 8 พืชชนิดใหม่ของโลก ชี้ 5 ชนิดอยู่ใน “สกุลหางเสือ” พบทางภาคอีสาน หลังศึกษายาวนานกว่า 23 ปี ส่วน 2 ชนิดสกุลสาธร หรือขะเจ๊าะ อีก 1 ชนิด เป็นกล้วยไม้สกุลเอื้องกลีบม้วน…

12-13-62.1_resize

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มข. พร้อมนักวิจัยสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิด บริเวณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

09-05-62.1

อพวช. ร่วมด้วย ม.มหิดล และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ค้นพบ “มดอาจารย์รวิน” มดชนิดใหม่ของโลก ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมของประเทศ…

08-26-62.1

อาจารย์มหิดล ร่วมค้นพบ “เทียนทยา” พืชชนิดใหม่ของโลก คาดหวังผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพกันมากขึ้น …